PRESENTACIÓN

Tot. Personal Directivo....................................................................................................................12

Tot. Personal Facultativo...............................................................................................................911

Tot. Personal Sanitario................................................................................................................2077

Tot. Personal Técnico....................................................................................................................406

Tot. Personal Oficios......................................................................................................................384

TOTAL PERSONAL.......................................................................................................................3790

Tot. Personal en Formación..........................................................................................................295

 

Gráfico Presentación Profesional